Komme tilbake

Angrerett

Det er 14 dagers full returrett på varer kjøpt i vår nettbutikk.

Perioden regnes fra den dagen;
- Hvor du mottar bestillingen.
- Tar fysisk besittelse av det siste produktet, ved avtale om flere ulike produkter, bestilt i én bestilling, men levert enkeltvis eller i flere partier.
- Får fysisk besittelse av siste parti eller siste del når det gjelder avtale om levering av varer bestående av flere partier/deler.
- Den første varen i fysisk besittelse ved regelmessig levering av varer over en spesifisert periode.
Returkostnader er ditt eget ansvar.

Favbestilling må meldes til oss senest 14 dager etter kjøpet og du må returnere forsendelsen senest 14 dager etter avbestillingen. Varselet skal gis pr e-post på . I meldingen må du gjøre det klart at du ønsker å benytte deg av angreretten.

Dette må gjøres gjennom vår returportal, som kan nås her:

https://return.shipmondo.com/laadoraretur

Varer ekskludert fra angreretten

Følgende produkttyper er ikke inkludert i angreretten:
- Varer som er produsert etter forbrukerens spesifikasjoner eller har fått et utpreget personlig preg.
- Forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur og hvor forseglingen er brutt etter levering.
- Varer som på grunn av sin natur er uløselig blandet med andre ved levering.
- Gjenstander hvor forseglingen er brutt.

Komme tilbake

Du må sende tilbake bestillingen uten unødig opphold og senest 14 dager etter at du har benyttet deg av angreretten. Du må selv bære de direkte kostnadene i forbindelse med returen. Ved retur er du ansvarlig for at varen er forsvarlig pakket inn. Du må legge ved en kopi av ordrebekreftelsen. Ekspedisjonen går raskere om du i tillegg fyller ut og legger ved vårt angreskjema, som du finner i vår returportal.
Du bærer risikoen for varen fra leveringstidspunktet av varen til vi har mottatt den tilbake.
Vi tar ikke imot pakker sendt pr kontantbetaling ved levering.

Varens tilstand ved retur

Du er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og virkemåte. Du kan med andre ord prøve produktet som om du prøvde det i en fysisk butikk.

Dersom varen er prøvd utover det som er beskrevet ovenfor, anses den som brukt. Noe som betyr at dersom du hever kjøpet, vil du kun få en del eller ingenting av kjøpesummen tilbake, avhengig av varens kommersielle verdi på mottakstidspunktet – av returen. For å få hele kjøpesummen tilbake, må du teste produktet uten å faktisk bruke det.

Refusjon

Hvis du angrer på kjøpet, får du selvfølgelig beløpet du betalte oss tilbake.
Ved verdifall du hæfter for, vil dette bli trukket fra kjøpesummen.
Ved bruk av angreretten vil alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt ekstrakostnader som følge av ditt valg av en annen leveringsform enn den billigste standardleveringsformen som tilbys av oss), bli refundert uten unødig forsinkelse og ikke senere enn 14 dager fra datoen hvor vi har mottatt melding om din beslutning om å benytte angreretten. Refusjoner gjøres med samme betalingsmiddel som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har samtykket til noe annet.
Vi kan holde tilbake refusjonen til vi har mottatt varen tilbake, med mindre du har fremlagt dokumentasjon på at du har returnert den før da.

hentes i butikk

På vår nettbutikk er det mulig å velge å hente våre produkter i vår butikk. På denne måten er det mulig å reservere en vare på nett, for så å hente varen fysisk i vår butikk. Siden varen hentes i vår butikk, gjelder samme vilkår som når du handler fysisk i vår butikk.

Varene skal sendes til:
Laadora ApS
Herstedvang 7A
2620 Albertslund Danmark