Teruggavebeleid

Klachtrecht

Op grond van de Koopwet wordt een klachtrecht van 2 jaar verleend. Ons klachtrecht is van toepassing op gebreken in materiaal en/of fabricage. Afhankelijk van de specifieke situatie kunt u het artikel laten repareren, omruilen, het geld teruggeven of een korting op de prijs. De klacht is niet van toepassing op fouten of schade ontstaan door een onjuiste behandeling van het product/dienst. U dient binnen "redelijke termijn" te reclameren nadat u het gebrek/de fout heeft ontdekt. Laadora ApS zal de retourkosten in redelijke mate dekken.

Bij retournering, klachten en uitoefening van het herroepingsrecht worden gestuurd naar:
Laadora ApS
Herstedvang 7A
2620 Albertslund
CVR-nr.:43092669
E-mail: contact@laadora.com
Zendingen worden niet per contant bij aflevering.

Dit dient te gebeuren via ons retourportaal dat hier te bereiken is:

https://return.shipmondo.com/laadora

Terugbetaling

Bij restitutie graag bankgegevens in de vorm van rekeningnummer en rekeningnummer meesturen zodat het afgesproken bedrag kan worden overgemaakt. Deze informatie kan zonder risico per worden verstrekt. e-mail of andere elektronische vorm, aangezien het geen gevoelige informatie is en alleen zal worden gebruikt voor onze uitvoering van de terugbetaling.

Herroepingsrecht

Op artikelen die in onze webshop zijn gekocht, geldt een volledig retourrecht van 14 dagen.

Vanaf die dag wordt de periode berekend;
- Waar u de bestelling ontvangt.
Krijgt het laatste artikel fysiek in bezit als het gaat om een overeenkomst over meerdere artikelen, in één bestelling besteld, maar afzonderlijk of in meerdere rondes geleverd.
Krijgt de laatste partij, of laatste onderdeel fysiek in bezit, als het gaat om levering van goederen bestaande uit meerdere partijen/onderdelen.
- Het eerste item in fysiek bezit bij regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode.
Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Fherroeping dient uiterlijk 14 dagen na de aankoop aan ons te worden gemeld en vanaf de herroeping dient u de zending uiterlijk 14 dagen daarna te retourneren. De melding dient te geschieden per. mail op. In de mededeling moet je duidelijk aangeven dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht.

Dit dient te gebeuren via ons retourportaal dat hier te bereiken is:

https://return.shipmondo.com/laadora 

Goederen behalve herroepingsrecht

De volgende productsoorten vallen niet onder het herroepingsrecht:
Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk tintje hebben.
- Verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering wordt verbroken.
Goederen die door hun aard bij levering onlosmakelijk met anderen vermengd raken.
Artikelen waarvan de verzegeling is verbroken.
- Niet-financiële diensten verricht indien de dienstverlening is begonnen met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument en de erkenning dat het herroepingsrecht eindigt wanneer de dienst volledig is voltooid.
- Levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de consument en de erkenning daarvan, dat hij daarmee zijn of haar herroepingsrecht verliest.
Kranten, tijdschriften of tijdschriften zijn echter exclusief abonnementsovereenkomsten voor dergelijke publicaties.
- Overeenkomsten gesloten op openbare veiling.
Goederen die snel bederven of verouderen.

Opbrengst

U dient uw bestelling zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht, terug te sturen. De directe kosten van het retourneren zijn voor eigen rekening. Bij retournering ben je zelf verantwoordelijk voor het goed inpakken van het artikel. U dient een kopie van de orderbevestiging bij te voegen. De expeditie gaat sneller als je ook ons Annuleringsformulier invult en meestuurt.
U draagt het risico van het artikel vanaf het moment van bezorging van het artikel totdat wij de retourzending hebben ontvangen.
Wij accepteren geen pakketten die per post worden verzonden. contant bij aflevering.

De staat van het artikel bij terugkomst

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel, die het gevolg is van andere handelingen dan nodig zijn om de aard, eigenschappen en werking van het artikel vast te stellen. Met andere woorden, u kunt het artikel proberen, alsof u het in een fysieke winkel probeert.

Als het item is getest in aanvulling op wat hierboven is beschreven, wordt het als gebruikt beschouwd. Dat betekent dat u bij annulering van de aankoop slechts een deel of niets van het aankoopbedrag terugkrijgt, afhankelijk van de handelswaarde van het artikel op het moment van ontvangst - van de retourzending. Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen, moet je het artikel dus uitproberen zonder het daadwerkelijk te gebruiken.

Terugbetaling

Mocht je spijt hebben van je aankoop, dan krijg je uiteraard het bedrag dat je aan ons betaald hebt terug.
Bij een bijzondere waardevermindering waarvoor u aansprakelijk bent, wordt dit aankoopbedrag in mindering gebracht.
Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht zullen alle betalingen die van u zijn ontvangen, inclusief leveringskosten (exclusief extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere vorm van levering dan de goedkoopste vorm van standaardlevering die wij aanbieden), zonder onnodige vertraging en binnen 14 dagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen. Terugbetalingen worden gedaan met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen.
We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het geretourneerde artikel hebben ontvangen, tenzij u eerder documentatie hebt verstrekt waaruit blijkt dat u het hebt geretourneerd.

in de winkel ophalen

Bij onze webshop is het mogelijk om ervoor te kiezen om onze producten in onze winkel af te halen. Op deze manier is het mogelijk om een artikel online te reserveren en het artikel vervolgens fysiek op te halen in onze winkel. Aangezien het artikel in onze winkel wordt opgehaald, gelden dezelfde voorwaarden als wanneer u fysiek in onze winkel winkelt.

De goederen moeten worden verzonden naar:
Laadora ApS
Herstedvang 7A
2620 Albertslund
CVR-nr.:43092669
E-mail: contact@laadora.com