Privacybeleid

Beleid persoonsgegevens bij Laadora

We verzamelen alleen persoonlijke gegevens in gevallen waarin dit relevant voor ons zou moeten zijn, en we zullen alleen persoonlijke gegevens verzamelen als dit relevant is voor uw activiteit bij Laadora.

Bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens houden wij ons altijd aan alle relevante wettelijke bepalingen.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn, of zolang dit relevant is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Informatie die we verzamelen

Als u een product of dienst van ons wilt kopen en ontvangen, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig om de transactie te kunnen afronden en om u onze diensten aan te kunnen bieden. We kunnen cookies gebruiken om de inhoud van uw winkelwagen bij te houden terwijl u onze webshop gebruikt.

We kunnen informatie verkrijgen zoals: naam, e-mailadres, postadres, afleveradres (indien dit verschilt van postadres), telefoonnummer en betalingsgegevens.

Laadora verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u het volgende doet:


- Bezoek onze website

- Voltooit een aankoop van onze producten

- Maakt een account aan

- Stuurt ons vragen, klachten of feedbackDe gegevensbeheerder

De gegevens die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke informatie op www.laadora.com is Laadora, Herstedvang 7a, 2620 Albertslund, CVR nr. 41519266Basis van behandeling en doel

We verzamelen uw algemene contactgegevens zoals naam en adres om het product of de dienst te leveren die u bij ons hebt gekocht. We verzamelen uw e-mailadres om u een orderbevestiging en een leveringsbevestiging te sturen.

Wanneer u voor uw product of dienst betaalt, verzamelen wij uw naam, kaartgegevens en IP-adres. De informatie die in verband met de betalingstransactie wordt verzameld, wordt alleen gebruikt en opgeslagen voor de afwikkeling van de betaling en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Na voltooiing van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan Shopify Payments, inclusief informatie die nodig is om de betaling te voltooien of te ondersteunen, zoals het totale aankoopbedrag en factuurgegevens.

Als u de persoonlijke gegevens die nodig zijn om een aankoop van een product te voltooien niet wilt verstrekken, heeft u helaas niet de mogelijkheid om producten bij ons te kopen op onze website.

Uw gegevens (behalve uw e-mailadres als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking ervan voor het ontvangen van aanbiedingen) worden 5 jaar verwijderd. nadat u uw artikel of dienst heeft ontvangen.Andere ontvangers van persoonlijke informatie

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen.

We hebben onze website bij Godaddy en een betalingssysteem via Shopify Payments, dat optreedt als onze gegevensverwerker. Alle persoonlijke gegevens die u op onze website verstrekt, worden opgeslagen in de datacenters van Godaddy.

We gebruiken externe bedrijven als leveranciers om onze diensten op de best mogelijke manier te leveren. Deze externe leveranciers zijn gegevensverwerkers en verwerken in bepaalde gevallen persoonsgegevens in verband met hun dienstverlening aan ons. Onze gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor gegevensverwerkers.

We hebben verwerkersovereenkomsten gesloten met onze gegevensverwerkers, wat onze garantie is dat zij voldoen aan de geldende regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens.Jou rechten

Als geregistreerd persoon heeft u een aantal rechten, die wij te allen tijde moeten waarborgen. U heeft het recht om ons het volgende te vragen:
• Om uw persoonlijke gegevens in te zien en te laten corrigeren/wijzigen
• Persoonlijke gegevens laten verwijderen

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunt u ons ook een verzoek hiertoe sturen naar ons e-mailadres contact@laadora.com.

 


Cookie- en privacybeleid bij Adera

Invoering
Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over u verzameld, die wordt gebruikt om onze inhoud aan te passen en te verbeteren en om de waarde van de advertenties die op de pagina worden weergegeven, te verhogen. Als u niet wilt dat er informatie wordt verzameld, dient u uw cookies te verwijderen (zie instructies) en verder geen gebruik te maken van de website. Hieronder hebben we uitgewerkt welke informatie wordt verzameld, het doel ervan en welke derden er toegang toe hebben.

Koekjes
De website maakt gebruik van "cookies", een tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, mobiel enz. op dezelfde manier om het te herkennen, instellingen te onthouden, statistieken uit te voeren en advertenties te targeten. Cookies mogen geen kwaadaardige code bevatten zoals: virus.

Het is mogelijk om cookies te verwijderen of te blokkeren. Zie instructies: http://minecookies.org/cookiehandtering

Als u cookies verwijdert of blokkeert, kunnen advertenties minder relevant voor u worden en vaker verschijnen. Ook loop je het risico dat de website niet optimaal werkt en dat er content is waar je geen toegang toe hebt.

De website bevat cookies van derde partijen, waaronder in verschillende mate:

Facebook
Google
Tiktok
Custimy


Persoonsgegevens

In het algemeen
Persoonlijke informatie is allerlei informatie die tot op zekere hoogte aan u kan worden toegeschreven. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van dergelijke informatie. Het gebeurt b.v. door alm. toegang tot inhoud als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan wedstrijden of enquêtes, zich registreert als gebruiker of abonnee, anderszins de Services gebruikt of aankopen doet via de Website.

We verzamelen en verwerken doorgaans de volgende soorten informatie: Een unieke ID en technische informatie over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-nummer, geografische locatie en op welke pagina's u klikt (interesses). Voor zover u hier zelf uitdrukkelijke toestemming voor geeft en de gegevens zelf invoert, worden tevens verwerkt: Naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en betaalgegevens. Dit zal meestal verband houden met het aanmaken van een login of aankoop.

Beveiliging
Wij verwerken uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Verordening persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dat doel is bereikt of niet langer relevant is.
We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk of onrechtmatig worden verwijderd, gepubliceerd, verloren, aangetast of ter kennis komen van onbevoegden, misbruikt of anderszins in strijd met de wet verwerkt.

Doel
De informatie wordt gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u de advertenties te tonen die het meest waarschijnlijk relevant voor u zijn, om uw aankopen en betalingen te registreren en om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren, zoals. een nieuwsbrief in te dienen. Daarnaast gebruiken we de informatie om onze diensten en inhoud te optimaliseren.

Bewaartermijn
De informatie wordt bewaard voor de wettelijk toegestane periode en we verwijderen deze wanneer deze niet langer nodig is. De termijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de achtergrond van de opslag. Het is daarom niet mogelijk om een algemeen tijdsbestek op te geven voor het verwijderen van informatie.

Vrijgeven van informatie
Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en evt klikken, geografische locatie, geslacht en leeftijdssegment, enz. voor zover deze gegevens bekend zijn aan derden doorgegeven. Welke derde partijen erbij betrokken zijn, kunt u zien in het gedeelte "Cookies" hierboven. De informatie wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

Daarnaast maken wij voor de opslag en verwerking van gegevens gebruik van een aantal derde partijen. Deze verwerken informatie uitsluitend namens ons en mogen deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie zoals naam en e-mail, enz. gebeurt alleen als u uw toestemming geeft. Wij maken alleen gebruik van gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw gegevens afdoende kunnen beschermen.

Inzichten en klachten
U heeft het recht om in een standaardformaat geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken (dataportabiliteit). U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van informatie. Ook kunt u uw toestemming voor het verwerken van informatie over u intrekken. Als de over u verwerkte informatie onjuist is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Vragen hierover kunt u stellen aan: contact@laadora.com. Als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Deense instantie voor gegevensbescherming.
Indien u niet langer wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunt u ons ook een verzoek daartoe sturen naar bovenstaand e-mailadres.

Uitgeverij
De website is eigendom van en wordt uitgegeven door:

Laadora ApS
Herstedvang 7a
2620 Albertslund
Telefoon: 60480605
E-mail: contact@laadora.com